Tack för din underskrift

Det är oerhört viktigt att vi gör vår röst hörd. Desto mer engagerade vi blir desto bättre blir demokratin.​

Om du vill engagera dig mer eller stötta Bränsleupprorets arbete så kan du bli medlem i Föreningen Uppror.

Om du tecknar medlemskap under december så går 10 % av medlemsavgiften till el- och värmeprojekt i Ukraina.