Stoppa namnbytet av Mörby Centrum

Skriv under du med!

Mörby Centrum ligger i Mörby

Mörby Centrum ska fortsätta heta Mörby Centrum.

Varför?

 • Mörby Centrum ligger i just Mörby
 • Spara pengar
  – Att ändra ett så väletablerat namn som Mörby Centrum kommer att medföra utgifter på flera områden. Marknadsföring, varumärkeskännedom, skyltar, uppdatering av formella dokument och mycket mer.
 • Undvika missförstånd och oordning
 • Bevara ett inarbetat varumärke och riktmärke
 • Värna om historien
  –  Mörby Centrum har funnits sen 1961 och att byta ut namnet är att byta ut en stor del av det som Mörby Centrum är.
 • Det finns mer värde än bara pengar
  -Vinstdrivande bolag ska inte få ändra hur som helst. Bolag måste ta hänsyn till folket och lyssna på folket.

 

Vilka ska mottaga namninsamlingen?

Namninsamlingen ska överlämnas till Skandia Fastigheter och Danderyds kommun.

Lyssnapafolket.nu är en oberoende sajt som vill möjliggöra för folket att höras.